پایگاه جامع تخصصی دانش عمران

مرجع سراسری گردآوری متن کامل تحقیقات , پایان نامه ها و مقالات تخصصی مهندسی عمران

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به درخواست های متعدد قیمت پایان نامه ها کاهش یافت/ همچنین برای خریداران محترمی که حداقل 10 عنوان از محصولات این پایگاه با یک شماره همراه و ایمیل مشخص خرید کرده اند کد تخفیف 25 درصد برای خریدهای بعدی اهدا می گردد جهت دریافت کد تخفیف یک ایمیل با موضوع کد تخفیف به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com ارسال نمایید. 1. خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. 2. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 3. جستجوی سریع و دقیق در محتوای سایت: پس از درج عبارت site:civil.sellfile.ir در جستجوگر گوگل یک space زده سپس عبارت مورد نظر را تایپ کنید.

مقایسه الگوریتم های ژنتیک و PEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP

مقایسه الگوریتم های ژنتیک و PEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP • مقاله با عنوان: مقایسه الگوریتم های ژنتیک وPEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP   • نویسندگان: فاطمه عزیزی ، حسین علیزاده ، برات مجردی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: دستیابی به یک ابزار قابل اطمینان برای مدیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

استفاده از سناریوی انتشار RCP8.5 برای برآورد تغییرات اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود با استفاده از مدل های MIROC-ESM و CCSM4

استفاده از سناریوی انتشار RCP8.5 برای برآورد تغییرات اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود با استفاده از مدل های MIROC-ESM و CCSM4 • مقاله با عنوان: استفاده از سناریوی انتشار RCP8.5 برای برآورد تغییرات اقلیمی حوضه آبخیز کشف رود با استفاده از مدل های MIROC-ESM و CCSM4   • نویسندگان: امیرحسین آقاخانی افشار ، یوسف حسن زاده ، علی اصغر بسالت پور ، محسن پوررضا بیلندی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعیین مقدار بهینه پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم فراکاوشی

تعیین مقدار بهینه پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم فراکاوشی • مقاله با عنوان: تعیین مقدار بهینه پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم فراکاوشی   • نویسندگان: محمود محمد رضاپور طبری ، سید علی محمودی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: روندیابی جریان های سیلابی در رودخانه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه مقایسه ای بین الگوریتم های خوشه بندی سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی خشکسالی با شاخص SPI

مطالعه مقایسه ای بین الگوریتم های خوشه بندی سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی خشکسالی با شاخص SPI • مقاله با عنوان: مطالعه مقایسه ای بین الگوریتم های خوشه بندی سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی خشکسالی با شاخص SPI (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه)   • نویسندگان: امیر فارسیجانی ، حسین رضایی ، علیرضا مقدم   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی مطالعات خشکسالی در ایران بر اساس رویکرد مدیریت دانش

بررسی مطالعات خشکسالی در ایران بر اساس رویکرد مدیریت دانش • مقاله با عنوان: بررسی مطالعات خشکسالی در ایران بر اساس رویکرد مدیریت دانش   • نویسندگان: امیر فارسیجانی ، شهاب عراقی نژاد ، حسین رضایی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: کشور ایران که در سال های اخیر خشکسالی های شدیدی را تجربه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کاربرد قوانین انجمنی در بررسی بارش های منطقه ای

کاربرد قوانین انجمنی در بررسی بارش های منطقه ای • مقاله با عنوان: کاربرد قوانین انجمنی در بررسی بارش های منطقه ای   • نویسندگان: امیر مولاجو ، محمدتقی ستاری ، وحید نورانی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: پیش بینی مقادیر بیشینه بارندگی ماهانه برای اهداف مختلفی نظیر برآورد سی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی عملکرد روش های مختلف عددی برای شبیه سازی سیلاب در رودخانه های طبیعی با کمک مدل ماسکینگام

بررسی عملکرد روش های مختلف عددی برای شبیه سازی سیلاب در رودخانه های طبیعی با کمک مدل ماسکینگام • مقاله با عنوان: بررسی عملکرد روش های مختلف عددی برای شبیه سازی سیلاب در رودخانه های طبیعی با کمک مدل ماسکینگام   • نویسندگان: میثم بادفر ، غلامرضا عزیزیان ، غلامحسین اکبری ، رضا براتی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 10 صفحه می باشد.       چکیــــده: معادله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شبیه سازی مقادیر دبی روزانه لیقوان چای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان

شبیه سازی مقادیر دبی روزانه لیقوان چای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان • مقاله با عنوان: شبیه سازی مقادیر دبی روزانه لیقوان چای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان   • نویسندگان: سعید صمدیان فرد ، اسماعیل اسدی ، سالار جارحان   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: مدل سازی و پیش بینی جریان رودخانه از دغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بکارگیری مدل های ترکیبی موجک - ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی سری های زمانی هیدرولوژیکی

بکارگیری مدل های ترکیبی موجک - ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی سری های زمانی هیدرولوژیکی • مقاله با عنوان: بکارگیری مدل های ترکیبی موجک - ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی سری های زمانی هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آجی چای)   • نویسندگان: غلامرضا عندلیب ، وحید نورانی ، افشین پرتويان   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شبیه سازی عملکرد سیستم های جمع آوری آب های سطحی با رویکرد تحلیل حساسیت مدل های هیدرولوژیکی

شبیه سازی عملکرد سیستم های جمع آوری آب های سطحی با رویکرد تحلیل حساسیت مدل های هیدرولوژیکی • مقاله با عنوان: شبیه سازی عملکرد سیستم های جمع آوری آب های سطحی با رویکرد تحلیل حساسیت مدل های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 14 شهر تهران)   • نویسندگان: عباس روزبهانی ، رضا اسماعیلی   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: هموار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مدل سازی بارش - رواناب با استفاده از مدل شبکه فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با مدل های شبکه عصبی، سری زمانی و رگرسیون خطی چند متغییره

مدل سازی بارش - رواناب با استفاده از مدل شبکه فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با مدل های شبکه عصبی، سری زمانی و رگرسیون خطی چند متغییره • مقاله با عنوان: مدل سازی بارش - رواناب با استفاده از مدل شبکه فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با مدل های شبکه عصبی، سری زمانی و رگرسیون خطی چند متغییره   • نویسندگان: وحید نورانی ، افشین پرتویان ، غلامرضا عندلیب   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.     &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی و مقایسه محصول بارش ماهواره PERSIANN-CCS و مشاهدات باران سنجی، مطالعه موردی: شبکه باران سنجی استان های تهران - البرز

ارزیابی و مقایسه محصول بارش ماهواره PERSIANN-CCS و مشاهدات باران سنجی، مطالعه موردی: شبکه باران سنجی استان های تهران - البرز • مقاله با عنوان: ارزیابی و مقایسه محصول بارش ماهواره PERSIANN-CCS و مشاهدات باران سنجی، مطالعه موردی: شبکه باران سنجی استان های تهران - البرز   • نویسندگان: مسعود بهبودیان ، مرجان حسینی ، رضا کراچیان   • محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیـ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(1):