پایگاه جامع تخصصی دانش عمران

مرجع سراسری گردآوری متن کامل تحقیقات , پایان نامه ها و مقالات تخصصی مهندسی عمران

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به درخواست های متعدد قیمت پایان نامه ها کاهش یافت/ همچنین برای خریداران محترمی که حداقل 10 عنوان از محصولات این پایگاه با یک شماره همراه و ایمیل مشخص خرید کرده اند کد تخفیف 25 درصد برای خریدهای بعدی اهدا می گردد جهت دریافت کد تخفیف یک ایمیل با موضوع کد تخفیف به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com ارسال نمایید. 1. خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. 2. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 3. جستجوی سریع و دقیق در محتوای سایت: پس از درج عبارت site:civil.sellfile.ir در جستجوگر گوگل یک space زده سپس عبارت مورد نظر را تایپ کنید.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مجموعه مقالات ISI در زمینه بادبندهای کمانش ناپذیر (BRB) منتشر شده در سال 2018 4,000 تومان
مجموعه مقالات ISI در زمینه دیوارهای برشی فولادی (SPSW) منتشر شده در سال 2018 4,000 تومان
ارزیابی احتمال شکست در پایداری قاب فولادی نیمه سخت با تکیه گاه های نرم 1,500 تومان
بهره برداری بهینه از مخزن تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: سد سلیمانشاه) 1,500 تومان
بررسی رفتار خارج از صفحه دیوار بنایی مقاوم سازی شده تحت اثر بارگذاری انفجاری 1,500 تومان
بررسی روابط کاهندگی برای زلزله حوزه نزدیک تهران و کاربرد آن در تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی 1,500 تومان
بررسی رفتار شمع ها در خاک هایی با تراکم های مختلف به کمک دستگاه FCV-AUT 1,500 تومان
تعیین مناطق تحت تاثیر خطر سیل ناشی از شکست سد مطالعه موردی: سد ستارخان 1,500 تومان
تعیین رابطه بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامتر باهم (مطالعه موردی: رودخانه کرخه و قره چای) 1,500 تومان
ضریب رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با سیستم دوگانه برای سازه های فولادی 1,500 تومان
بررسی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه 1,500 تومان
انتخاب سیستم پیشبرد پروژه مناسب برای پروژه های عمرانی اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با رویکرد امتیازدهی چند شاخصه ساده (SMARTS) 1,500 تومان
بررسی کارایی شبکه های عصبی در پیش بینی غلظت مونوکسیدکربن 1,500 تومان
ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از شبکه عصبی هوشمند 1,500 تومان
آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری 1,500 تومان
بررسی و ارزیابی تاثیر افزایش درصد مصالح خرده آسفالتی (RAP) بر عملکرد مخلوط های آسفالتی بازیافتی 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در شرایط تزریق رسوب 1,500 تومان
بررسی تاثیر گرد و غبار بر جابه جایی کالا توسط حمل و نقل جاده ای استان خوزستان 1,500 تومان
شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتورگذاری لرزه ای در بال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی 1,500 تومان
بررسی کمانش موضعی ورق های مایل سوراخ دار با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین ایزوپارامتریک 1,500 تومان
تحلیل کمانش ورق های نازک دارای سوراخ با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین 1,500 تومان
مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قابلیت اعتماد سکوهای پایه کششی و پیشنهاد روش برای طراحی بهینه 1,500 تومان
ارائه رابطه کاربردی جهت یافتن دبی نشت از بدنه سد خاکی ناهمگن و غیر ایزوتروپیک 1,500 تومان
تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها 1,500 تومان
تعیین موقعیت بهینه دیوار برشی در سازه های بلند قاب دیوار در پلان و ارتفاع 1,500 تومان
بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی 1,500 تومان
ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران بر مبنای نشست در زمین های شهری 1,500 تومان
تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب 1,500 تومان
تاثیر زبری های A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی 1,500 تومان
تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها 1,500 تومان
تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد 1,500 تومان
مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل صفحه برشی 1,500 تومان
بهینه سازی جانمایی تسهیل تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی 1,500 تومان
بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوار باربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی 1,500 تومان
بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم 1,500 تومان
تاثیر بارگذاری دوره ای بر فشار آب حفره ای اضافی به وجود آمده در بارگذاری استاتیکی بر روی ماسه لای دار 1,500 تومان
تاثیر بارگذاری دوره ای بر مقاومت استاتیکی ماسه لای دار 1,500 تومان
بررسی انواع نگهداری تونل به روش قوس چتری 1,500 تومان
بررسی اثر ارتعاشات قطار زیرزمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه 1,500 تومان
بررسی عوامل موثر بر کنترل تراوش سدهای خاکی با استفاده از روش اجزاء محدود مطالعه موردی سد آزاد کردستان 1,500 تومان
مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW 1,500 تومان
اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی : دشت بستان آباد، استان آذربایجان شرقی 1,500 تومان
تجزیه و تحلیل روند تغییرات آب زیرزمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش ناپارامتری من کندال 1,500 تومان
بررسی ارتباط بین سیگنال های اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان 1,500 تومان
کاربرد روش های بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری 1,500 تومان
بکارگیری شاخص فقر آبی در قیاس محلی - مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ 1,500 تومان
انتخاب فرآیند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 1,500 تومان
ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک ها در شرق شهر بیرجند 1,500 تومان
بررسی تاثیر پارامتر جهت قوس دیوار در مقاومت دیوارهای بتنی در برابر بارگذاری انفجار 1,500 تومان
انتخاب گزینه برتر کانال درجه دو در شبکه آبیاری و زهکشی تجن در استان مازندران 1,500 تومان
مدل آزمایشگاهی شالوده سطحی توربین های بادی بر خاک ماسه ای 1,500 تومان
مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین ضریب رفتار قاب های فولادی سرد نورد شده با بتن سبک 1,500 تومان
ارائه شبکه پیشنهادی دوچرخه سواری برای شهر شیراز براساس مدل های حمل و نقلی با استفاده از نرم افزار کلان نگر Emme2 1,500 تومان
محاسبه تابع خودهمبستگی دو متغیره ناهمسانگرد با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات 1,500 تومان
آنالیز اندرکنش خاک - سازه در سازه های بلند همجوار 1,500 تومان
مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیش بینی تقاضای سفرهای شهری با استفاده از نرم افزارهای EMME/2 و MATSim 1,500 تومان
برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی 1,500 تومان
شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از پاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی 1,500 تومان
بررسی روش های حذف هیدروکربن های حلقه ای معطر از خاک و مقایسه آن ها از منظر توسعه پایدار 1,500 تومان
بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد لرزه ای و هیدرودینامیک سواحل تقویت شده با الیاف ژئوسنتتیک 1,500 تومان
بررسی استفاده از مصالح خاک سیمان در طراحی فرازبند سد بختیاری 1,500 تومان
تحلیل پایداری دامنه ها و بدنه سد بتنی زاوین تحت تاثیر بار زلزله 1,500 تومان
تحلیل ناپایداری ساختاری ایستگاه پمپاژ زیرزمینی تونل گلاب 1,500 تومان
بررسی ناحیه پلاستیک خاک اطراف پی دکل انتقال نیرو در اثر گسیختگی ناگهانی اعضا 1,500 تومان
بررسی تاثیر زاویه پای عضو مهاربندی در رفتار لرزه ای قاب های با سیستم قاب مهاربندی واگرا 1,500 تومان
مقایسه خصوصیات فیزیکی سنگ های مصنوعی با سنگ های طبیعی ساختمانی 1,500 تومان
شناسایی الگوهای سینوپتیکی فشاری موثر در ایجاد رویدادهای حدی رگبار با استفاده از نگاشت های خودسازمان (SOM)، مطالعه موردی: شمال شهر تهران 1,500 تومان
توسعه مدل شبیه سازی دوبعدی سیلاب و آبگرفتگی شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی 1,500 تومان
بررسی تاثیر استفاده از سنگدانه های بتن ضایعاتی بر مدول برجهندگی و خصوصیات حجمی مخلوط آسفالت گرم 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از خرده لاستیک بر دوام رویه های آسفالتی در فصول سرد 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت پلیمری بر کاهش خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم 1,500 تومان
بررسی اثر لایه بندی خاک در پایدارسازی گودهای ساختمانی به روش میخکوبی 1,500 تومان
پتانسیل یابی مواد معدنی با فن سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ ، موردی (نقشه زمین شناسی 1:100000 ساوه) 1,500 تومان
مقایسه روش های سنتی و برنامه ریزی ریاضی در طراحی بهینه سیستم تونل انحراف سدها 1,500 تومان
اثر آبشستگی پایه پل های بتنی بر تغییر مشخصات دینامیکی روسازه 1,500 تومان
بررسی علت وقوع آسیب های همانند در دو پل دو قلوی بتنی به کمک انجام آزمون های ارتعاش محیطی 1,500 تومان
مقایسه مقاومت بتن های سیمان پرتلند و گوگردی ساخته شده با سنگدانه های مختلف 1,500 تومان
مقایسه ارزیابی راهبردی زیست محیطی در چند کشور منتخب 1,500 تومان
بررسی عملکرد اتصالات بتنی به روش المان محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی و روش های تحلیلی 1,500 تومان
بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت برشی و مکانیسم خرابی ستون های کوتاه بتن آرمه مستطیلی با استفاده از مدل المان محدود غیر خطی 1,500 تومان
تاثیر بروز خرابی در اعضای کششی یک شبکه دولایه فضاکار تحت اثر بار ثقلی (ناشی از بار برف سنگین زمستان 1392 در شهر نور) 1,500 تومان
مدل مدیریتی آب در حوضه سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار WEAP 1,500 تومان
بررسی عملکرد مدل های رفتاری درزه های نامنظم سنگی به روش های آزمایشگاهی 1,500 تومان
تخمین سرعت جریان های ساحلی ناشی از طوفان با استفاده از مدل ترکیبی سیستم استنباط فازی و شبکه عصبی 1,500 تومان
مدل سازی رفتار درازمدت کالورت های بتن مسلح مدفون در خاک 1,500 تومان
مدل سازی عددی پخش امواج سیلاب در شبکه فاضلاب با استفاده از روش HLLC تغییریافته 1,500 تومان
طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه 1,500 تومان
تحلیل سیستم لوله مدفون - خاک - ماده منفجره به روش مجزا و کاملا همبسته SPH-FEM 1,500 تومان
معرفی الگوریتم فرانک - ولف بر پایه مبدا برای حل مسئله تخصیص ترافیک چندکلاسی 1,500 تومان
الگوریتم بر پایه مسیر برای مسئله تخصیص ترافیک چندکلاسی 1,500 تومان
بررسی دوام بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی 1,500 تومان
مطالعات موردی بهسازی دیوارهای مجموعه ورودی مسجد وکیل شیراز به روش هسته بتنی مرکزی 1,500 تومان
توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح 1,500 تومان
حل مساله بهره برداری بهینه از سیستم چند مخزنه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سیستم مورچه ترتیبی 1,500 تومان
تاثیر سربار دانه ای کوره بلند ذوب آهن اصفهان (GGBS) بر دوام خاک رس تثبیت شده با آهک در آزمایش یخ زدن و آب شدن 1,500 تومان
بهینه سازی جانمایی و ظرفیت چاه های پمپاژ زهکشی با استفاده از مدل MGO 1,500 تومان
مروری بر قابلیت های روش شبیه سازی دینامیک ملکولی در رفتارشناسی قیر و مخلوط های آسفالتی 1,500 تومان
تخمین شاخص فشردگی رس به کمک شبکه عصبی 1,500 تومان
بررسی و مقایسه پاسخ سازه های بتنی با دیوارهای برشی کوپل به دو روش تحلیل تاریخچه پاسخ مودهای غیروابسته و روش تحلیل دینامیکی غیرخطی 1,500 تومان
کاهش خوردگی اسیدی بتن با استفاده همزمان از سنگ دانه های آهکی و طرح اختلاط بهینه به منظور دستیابی به حداقل نفوذپذیری 1,500 تومان
ارزیابی کارآیی روش های شبیه سازی و بهینه سازی در بهره برداری مخزن 1,500 تومان
بررسی عددی الگوی جریان و رسوب گذاری در محل ورود شاخه فرعی به فلوم آزمایشگاهی 1,500 تومان
تحلیل استاتیکی و مقدار ویژه تیر اولر ترک خورده با استفاده از ابرالمان پیشنهادی حاوی ترک های باز به تعداد نامحدود 1,500 تومان
ارزیابی پتانسیل روانگرایی به کمک عدد نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی 1,500 تومان
تاثیر رس منبسط شده (لیکا) بر رفتار فشاری بتن نیمه سبک 1,500 تومان
شناسایی خرابی در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتنی بر انحنای شکل مودی 1,500 تومان
شبیه سازی اثر هندسه پایه پل های مربعی و دایره ای شکل بر الگوی جریان و نیروهای اعمال شده بر آن ها 1,500 تومان
کاربرد اسلاری سیل به عنوان راهکاری کم هزینه و موثر در مدیریت بهسازی راه ها 1,500 تومان
بررسی تاثیر ارتفاع کوله روی پارامترهای رفتاری شمع های نگهدارنده پل های یکپارچه در خاک های رسی با بستر کم عمق سنگ بستر 1,500 تومان
تحلیل عددی دال های بتن مسلح تقویت شده با استفاده از الیاف پلیمری تحت اثر خمش 1,500 تومان
بررسی تعداد و محل قرارگیری میراگرها بر پاسخ لرزه ای سازه ها 1,500 تومان
بررسی کاربرد تحلیل پوش اور در مقایسه با تحلیل تاریخچه زمانی در تخمین پاسخ های سازه ای 1,500 تومان
توابع گرین برای محیط دو لایه ناهمگن ایزوتروپ ناشی از بار نقطه ای عمودی 1,500 تومان
بررسی عددی سرعت و فشار در حوضچه آرامش سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزار FLOW 3D 1,500 تومان
شبیه سازی سه بعدی و بررسی عددی سرعت و اتلاف انرژی بر روی سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزار FLOW 3D 1,500 تومان
بررسی عملکرد طوقه های محافظ در کاهش عمق آبشستگی حول پایه توربین بادی ثابت دریایی 1,500 تومان
ارائه روشی مبتنی بر منطق فازی به منظور نگاشت موقعیت یک جسم متحرک روی نقشه در گیرنده GPS 1,500 تومان
تحلیل استاتیکی پوسته استوانه ای به روش احجام محدود توسعه یافته 1,500 تومان
تحلیل حدی شیب های خاکی توسط روش المان محدود صلب 1,500 تومان
تولید منحنی های شاخص کیفیت آب های سطحی ایران 1,500 تومان
ارزیابی اثر شکل مقطع بر روی عملکرد ستون های بتن آرمه محصور شده با کامپوزیت CFRP 1,500 تومان
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه های ساختمانی در شهر اهواز 1,500 تومان
بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کش بستی بر اثر تغییر در نحوه توزیع خودتنیدگی آن ها 1,500 تومان
ارزیابی مدل های شبکه عصبی و نمودارهای درختی تصمیم جهت برآورد سیلاب حوضه آبریز رودخانه آغلاغان نیر، ایران 1,500 تومان
برآورد حداکثر سیلاب حوضه آلادیزگه اردبیل با استفاده از GIS و WMS و مقایسه آن با مقادیر مشاهداتی 1,500 تومان
مدلسازی عرضه و تقاضای آب مخزن سد دیورش با استفاده از روش پویایی سیستم ها 1,500 تومان
تاثیر سد بر دینامیک انتقال رسوبات بار معلق رودخانه از دیدگاه تئوری آشوب 1,500 تومان
افت انرژی در شیب شکن های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین دست 1,500 تومان
تحلیل حساسیت قاب های خمشی فولادی تحت اثر شتاب نگاشت های پالس گونه 1,500 تومان
بررسی اثر نگاشت سرعت بر قاب های خمشی فولادی 1,500 تومان
بررسی روش های درون یابی زمین آماری برای برآورد بارش متوسط سالانه (منطقه مورد مطالعه: آجی چای) 1,500 تومان
ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ملکان با استفاده از روش درون یابی معکوس وزنی فاصله 1,500 تومان
بررسی عملکرد تیغه های قائم و محل قرارگیری آن در مخازن آب در هنگام زلزله 1,500 تومان
بررسی اثرات محل قرارگیری تیغه های افقی در کاهش نوسانات آب در مخازن در هنگام زلزله 1,500 تومان
حل مسائل انتشار موج در محیط های متخلخل اشباع با استفاده از توابع نمایی پایه به شکل بدون شبکه محلی 1,500 تومان
بررسی عددی و آزمایشگاهی افزایش دبی بر روی عمق آبشستگی سه بعدی حول تکیه گاه مستطیلی پل 1,500 تومان
بررسی فشار برآیند پشت دیوارخاکی مسلح شده با ژئوگرید با رویه صلب بتنی با استفاده از تئوری میدان تصادفی 1,500 تومان
مدلسازی جریان و محل زندگی جانداران آبزی در توالی های Pool-Riffle 1,500 تومان
بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار 1,500 تومان
ارزیابی مقاومت افزون و شکل پذیری قاب های خمشی فولادی براساس دو نرم افزار SAP2000 و OpenSees 1,500 تومان
بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای مقاوم در برابر کمانش (BRB) با هسته آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA) 1,500 تومان
محاسبه ضرایب ثابت معادلات تخمین نفوذپذیری به کمک روش های آماری 1,500 تومان
بررسی پدیده پس کمانش در دیوار برشی مرکب 1,500 تومان
مقایسه عملکرد نرم افزار HEC-RAS و روش تحلیلی استهلاک موج در روندیابی موج سیلاب ناشی از شکست سد (مطالعه موردی: سد لورل ران) 1,500 تومان
بررسی ابعاد زیست محیطی ناشی از دی اکسیدکربن منتشره از دودکش کوره های احتراقی و روش های بازیافت آن 1,500 تومان
تحلیل مرتبه دو تیر فولادی با مقطع متغیر جهت محاسبه نیروها و لنگرهای گیرداری انتهایی، تحت اثر بارگذاری روی دهانه 1,500 تومان
تعیین موقعیت دقیق مفصل پلاستیک در تحلیل مرتبه دوم اعضای فولادی با مقطع متغیر، تحت بارگذاری گسترده 1,500 تومان
نتایج استقرار سیستم DMA در شبکه آب و تخمین میزان نشت در منطقه (مطالعه موردی: زون حمزه آباد آبفای منطقه 6 شهر تهران) 1,500 تومان
مقایسه کیفیت لایه های روسازی با دو روش اندازه گیری سختی برجا و آزمون تراکم صحرایی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) 1,500 تومان
نقشه اتوکد تهرانپارس 2,000 تومان
برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه های مرکب با روش پردازش تصویر دیجیتال 1,500 تومان
ارزیابی روش مقاوم سازی ناحیه ای تیرهای چوبی حاوی گره توسط الیاف کامپوزیت کربنی 1,500 تومان
بررسی تفاوت های جریانات دریایی ژئواستروفیک با جریانات حاصل از روش جریان نوری در سواحل بنادر کیاشهر، انزلی و آستارا 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلرهای معدنی بر خصوصیات فیزیکی قیر 1,500 تومان
برآورد دبی کل نشت عبوری از پرده آببند سد داریان حاصل از تحلیل نتایج نفوذپذیری معادل (cubic law) و آزمایش لوژان 1,500 تومان
بررسی مشکلات شبکه های آبرسانی یکپارچه و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات (پایلوت مطالعاتی شهر برازجان) 1,500 تومان
تحلیل جریان غیرماندگار سیال شبه پلاستیک در سیستم لوله 1,500 تومان
رفتار لوله جدار نازک در مهاربند کمانش تاب لوله در لوله 1,500 تومان
نقشه اتوکد منطقه عباس آباد تهران 2,000 تومان
تعیین مقاومت خستگی قیر با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی 1,500 تومان
بررسی تاثیر زئولیت بر مقاومت سایشی بتن های قلیافعال سرباره ای 1,500 تومان
نقشه اتوکد تهران 2,000 تومان
ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه های نیروگاهی با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها 1,500 تومان
ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد رهبری مهندسان در پروژه های نیروگاهی 1,500 تومان
مقایسه عملکرد مدل های شبکه عصبی موجکی، رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین اکسیژن خواهی شیمیایی رودخانه کرج 1,500 تومان
کاربرد معادلات انتگرالی تضعیف شده در تحلیل ارتعاش آزاد سازه های بلند تحت تاثیر نیروی محوری 1,500 تومان
پیش بینی هزینه در پروژه های ساخت با ترکیب روش های استدلال مبتنی بر مورد و الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
بررسی مشخصه های مکانیکی بتن سبک با سبک دانه پامیس فاروج 1,500 تومان
نقشه اتوکد منطقه 4 تهران 2,000 تومان
نقشه اتوکد منطقه 3 تهران 2,000 تومان
ارزیابی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه سد کرخه 2 1,500 تومان
آنالیز دینامیکی غیرخطی سازه یک درجه آزادی معادل با تکیه گاه نیمه گیردار تحت بار انفجار 1,500 تومان
رتبه بندی و مدیریت دعاوی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش FUZZY TOPSIS 1,500 تومان
نقشه اتوکد منطقه 2 تهران 2,000 تومان
بررسی آسیب پذیری وارده به لوله های پلاستیکی تقویت شده توسط فیبرهای شیشه ای (GRP) مدفون در زمین های رسی تحت اثر زمین لغزش 1,500 تومان
بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله روی برش پایه برج خنک کننده ساخته شده از سازه فضاکار با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده 1,500 تومان
تعیین ضریب رفتار برج های خنک کننده ساخته شده از سازه فضاکار با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده 1,500 تومان
تعیین ضریب رفتار دودکش های فلزی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده و تحلیل پوش اور 1,500 تومان
برآورد بار رسوب حوضه آجی چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان 1,500 تومان
آنالیز ریسک شبکه ها در حملات هدفمند با استفاده از تئوری گراف و مدل لئون تیف 1,500 تومان
تخمین ضریب اختلاط عرضی آلاینده ها در کانال های باز و جریان های سطحی 1,500 تومان
بررسی اثرات رفتاری و اقتصادی ضریب مقاومت خاک بستر در پی سازه ها 1,500 تومان
تحلیل عددی ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی خاک دو لایه و مقایسه آن با روابط کلاسیک 1,500 تومان
نقشه اتوکد منطقه 1 تهران 2,000 تومان
بررسی تاثیر پارامترهای مقاومتی مصالح بر رفتار هسته سد خاکی / سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از تحلیل سه بعدی 1,500 تومان
بررسی اثر دره تنگ بر رفتار سد خاکی / سنگریزه ای مسجد سلیمان با استفاده از تحلیل دو بعدی و سه بعدی 1,500 تومان
ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد 1,500 تومان
بررسی توزیع تنش برشی و زاویه تاثیر رخدادهای آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد 1,500 تومان
نقشه اتوکد استان آذربایجان شرقی 2,000 تومان
نقشه اتوکد ایران 2,000 تومان
بررسی احتمال وقوع رخدادهای انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد 1,500 تومان
بررسی تراژکتوری جریان جت مستغرق و ریزشی تحت اثر زاویه همگرایی 1,500 تومان
بررسی الگوی جریان پایین دست سازه های کنترل شیب با و بدون نشت رو به بالا با استفاده از مدل عددی 1,500 تومان
بررسی تاثیر جداگانه اجزای تشکیل دهنده بتن بر مقاومت فشاری 28 روزه آن 1,500 تومان
نقشه اتوکد شهر گرگان 5,000 تومان
بررسی تاثیر ساختگاه در زلزله با توجه به مشخصات لایه سطحی و عمق سنگ بستر 1,500 تومان
اثر سرعت افت تراز آب مخزن بر روی ضریب اطمینان پایداری شیب پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی اثر دبی مکش بر فرآیند حذف بخارات فرار از ستون خاک غیر اشباع آلوده به زایلین 1,500 تومان
استخراج منحنی فرمان بهره برداری زمان حقیقی از مخزن با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک 1,500 تومان
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده سیستم های دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند همگرا تحت بار زلزله 1,500 تومان
مقایسه خروجی الگوریتم های ماهواره ای رطوبت خاک در مناطق مختلف ایران 1,500 تومان
ترکیب بهینه نانوسیلیس و میکروسیلیس بر پایایی و مقاومت فشاری بتن سبک 1,500 تومان
بررسی اثر ناهمسانی خاک رس طبیعی روی نشست پی های سطحی با استفاده از مدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی 1,500 تومان
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از حذف غیرهمزمان دو ستون از قاب های سازه ای از طریق تکنیک تحلیل های متوالی 1,500 تومان
الگوی عددی مکانیزم شکست سد بتنی وزنی از محل درز اجرایی 1,500 تومان
مطالعه عددی پارامترهای موثر بر شکست سد بتنی وزنی از محل درزهای اجرایی 1,500 تومان
بررسی تاثیر تمرکز آرماتور بر عملکرد غیر خطی دیوارهای باربر و برشی با آنالیز دینامیکی افزاینده 1,500 تومان
بررسی امکان استفاده از میراگرهای مایع با پره قابل تنظیم در کنترل نیمه فعال ساختمان 1,500 تومان
پهنه بندی مقاومت مجاز خاک با استفاده از روش های درون یابی فضایی (مطالعه موردی: شهرک پرواز تبریز) 1,500 تومان
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی غیرمتصل به ستون های کناری به همراه مهاربندهای کششی به روش اجزای محدود 1,500 تومان
تخمین ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها 1,500 تومان
تعیین اتوماتیک وضعیت ماهواره ها با استفاده از ردیاب ستاره 1,500 تومان
بکارگیری روش های عددی در تعیین سرعت کینماتیکی ماهواره های مدار پایین 1,500 تومان
ارزیابی الیاف کنف و سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی در آسفالت با استخوان بندی درشت دانه (SMA) 1,500 تومان
بررسی عددی و پارامتریک رفتار خطوط لوله زیرزمینی با احتساب اثر برکنش و استفاده از ژئوتکستایل 1,500 تومان
مقایسه مقاومت تیرهای پالتروژنی FRP و تیرهای فولادی در برابر کمانش پیچشی جانبی 1,500 تومان
ارزیابی روابط ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها 1,500 تومان
بررسی تاثیر همزمان وزن محور و سرعت حرکت خودرو بر رفتار خزشی مخلوط های آسفالتی بر اساس مدل های آزمایشگاهی - تجربی 1,500 تومان
مقایسه عملکرد خزشی روسازی آسفالتی گرم تحت امواج مختلف بارگذاری سیکلی تکرارشونده در نواحی گرمسیری 1,500 تومان
تحلیل خرابی سازه تیمچه ملک بازار تبریز با FEM و روش سینماتیکی ساده شده 1,500 تومان
بررسی تاثیر تقدم و تاخر اشباع بر روند تغییرات تخلخل در حین تحکیم اولیه در خاک دارای تخلخل دوگانه 1,500 تومان
طراحی بهینه مشاهده گر با استفاده از روش متاهیوریستیک در کنترل فعال سازه ها 1,500 تومان
بررسی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس شده در ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی سه بعدی نامنظم در ارتفاع 1,500 تومان
بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های کامپوزیت با ستون های مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن 1,500 تومان
تحلیل اثر دینامیکی باد بر برج میلاد به روش طیفی و مقایسه با اندازه گیری میدانی 1,500 تومان
شبیه سازی لایه بندی حرارتی، شوری و اکسیژن محلول در مخزن سد شیرین دره با استفاده از مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 1,500 تومان
بررسی عملکرد لرزه ای میانقاب های بتنی هوادار اتوکلاو شده و میانقاب های مصالح بنایی 1,500 تومان
تعیین غلظت ذرات معلق آرسنیک و سرب و ارزیابی ریسک تنفسی در هوای شهر اهواز 1,500 تومان
بررسی عملکرد الگوهای تقویت دیوارهای برشی بتن آرمه با استفاده از صفحات کامپوزیت FRP 1,500 تومان
بررسی تاثیر باریت در بتن به عنوان محافظ امواج گاما 1,500 تومان
بررسی تاثیر پوشش حفاظتی سنگی در تثبیت ساحل شرقی بندر امیرآباد و مقایسه آن با استفاده از آبشکن 1,500 تومان
تحلیل سه بعدی مخازن حاوی سیال تراکم ناپذیر غیر لزج دارای سطح آزاد با استفاده از تئوری فشار 1,500 تومان
ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مجهز به سیستم مستهلک کننده اصطکاکی چرخشی به روش تحلیل دینامیکی فزاینده 1,500 تومان
تحلیل چندفرکتالی نوسانات روندزدایی شده جریان رودخانه صوفی چای 1,500 تومان
روش تحریک بحرانی برای سیستم های یک درجه آزادی 1,500 تومان
بررسی اثر انفجار بر ساختمان های بتنی و مقایسه آن با نیروی زلزله در مناطق با خطر نسبی زلزله 1,500 تومان
مقایسه جابجایی در دو نوع سازه مسلح شده با میلگرد فولادی و میلگرد FRP 1,500 تومان
ارائه یک سیستم هوشمند جهت آنالیز بافت سطح روسازی 1,500 تومان
بهره برداری بهینه از سیستم های چند مخزنی با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جستجوی ملودی انطباقی (EAMS) 1,500 تومان
آنالیز دینامیکی دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید و بررسی عوامل موثر بر آن و پیشنهاد طرح بهینه با استفاده از نرم افزار ABAQUS 1,500 تومان
کاربرد مدل Mike3 در شبیه سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد سفیدرود) 1,500 تومان
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات زغال سنگ به عنوان فیلر بر مقاومت کششی و دوام مخلوط آسفالتی گرم 1,500 تومان
نقش موثر پدافند غیر عامل در مدیریت بحران شریان های حیاتی تحت اثر زلزله 1,500 تومان
مدلسازی ترک چسبنده در مواد با تغییرات تدریجی با رفتار همسان با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته 1,500 تومان
شبیه سازی فیزیکی و عددی نشت در جریان های غیرماندگار سریع 1,500 تومان
پیش بینی میزان جریان به مخزن سد با استفاده از روش ماتریس احتمالاتی مطالعه موردی: سد قشلاق در استان کردستان، ایران، (1352-1391) 1,500 تومان
مطالعه و مدلسازی تغییرات مکانی بارش ها در استان آذربایجان شرقی به کمک تصاویر رادار هواشناسی 1,500 تومان
تغییرات جریان عرضی ناشی از وجود آبشکن های بسته و باز با درصدهای مختلف بازشدگی 1,500 تومان
تعیین محل و میزان حداکثر آبشستگی اطراف آبشکن باز با استفاده از نرم افزار FLOW-3D 1,500 تومان
مدلسازی محتوای کلی چگالی الکترون قائم لایه یونسفر در زلزله شیراز با روش کمترین مربعات ماشین بردار پشتیبان 1,500 تومان
بررسی قیاسی و آماری طرح مخلوط و اجرای بتن غلتکی در سدسازی 1,500 تومان
بررسی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی زایکوترم 1,500 تومان
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف پودر سرباره بجای سیمان پرتلند در خواص بتن 1,500 تومان
بررسی خوردگی تسریع شونده در بتن های حاوی سنگدانه های گرانیتی 1,500 تومان
مدل سازی میراگر ویسکوز غیرخطی در یک سازه سه طبقه با رفتار مصالح غیرخطی به وسیله نرم افزار ABAQUS 1,500 تومان
تعیین مقدار و الگوی نشست تفاضلی مجاز در سازه های قاب خمشی فولادی 1,500 تومان
تاثیر آرایش سخت کننده های لبه ای در اعضای فشاری سرد نورد شده 1,500 تومان
بررسی رفتار شمع با اتصال گیرداری و آزاد تحت تغییر مکان دیوار حایل به روش تصویری 1,500 تومان
تحلیل استاتیکی ورق های چند لایه در روش احجام محدود توسعه یافته با استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی 1,500 تومان
در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح 1,500 تومان
مدلسازی عددی حرکت گهواره ای سازه های واقع بر پی های سطحی تحت اثر بارگذاری دینامیکی 1,500 تومان
مطالعات ریسک در پروژه های ساختمانی صنعتی (مطالعه موردی: احداث مجتمع صنعتی تولید پروفیل UPVC) 1,500 تومان
کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی طراحی گودبرداری ها با استفاده از میخ کوبی 1,500 تومان
مطالعه موردی سد ماشکید علیا 1,500 تومان
مقایسه عملکرد شبکه بیزین با سایر مدل های هوشمند در تخمین جریان رودخانه قوره چای 1,500 تومان
ارزیابی رفتار لرزه ای مهاربندهای ضربدری دارای خروج از مرکزیت در ورق اتصال میانی 1,500 تومان
بهبود روش نیمه تحلیلی معادلات مجزا بر پایه مرزهای مقیاس شده برای حل مسایل الاستواستاتیک دوبعدی 1,500 تومان
بررسی تاثیر عوارض توپوگرافی قائم زمین بر مقدار اضافه فشار ایجاد شده ناشی از امواج انفجاری 1,500 تومان
بررسی تحلیلی نیروی ناشی از امواج انفجاری منتشر شده در مجاورت عوارض توپوگرافی زمین بر سازه ها 1,500 تومان
ارزیابی رفتار دیوارهای خاک مسلح با ژئوسنتتیک با مدل سازی سانتریفوژ و مدل بزرگ مقیاس تحت اثر سربار خارجی 1,500 تومان
ارزیابی تاثیر مشخصه های اتصال صفحه ستون بر رفتار مجموعه پی، صفحه زیرستون و ستون 1,500 تومان
تقریب تابع ضریب سطح موثر در اعضای تحت کشش با اتصال جوشی با شبکه های عصبی مصنوعی 1,500 تومان
تحلیل ارتعاش اجباری سازه ها به روش زیر فضای تصادفی 1,500 تومان
ارائه الگوهای خاص برای خط کشی عابر پیاده با توجه به نظرات شهروندان و متخصصین (مطالعه موردی: شهر مشهد) 1,500 تومان
مسیریابی هوشمند خطوط راه آهن با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات 1,500 تومان
اثر لغزش وصله روی رفتار سیستم های دوگانه بتنی قاب - دیوار 1,500 تومان
توسعه یک مدل جامع لایه مرزی خاک - سازه با استفاده از مکانیک خاک حالت بحرانی 1,500 تومان
پتانسیل خرابی پیشرونده قاب های فولادی دارای سیستم مختلف باربر جانبی 1,500 تومان
مقایسه نتایج عددی و تجربی مقادیر فشار وارد بر پیشانی در تونل های حفاری مکانیزه 1,500 تومان
ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک 1,500 تومان
بررسی تاثیر ویژگی های بافتی بر مقاومت سنگ های گرانیتی به کمک آنالیز تصویری میکروسکوپی 1,500 تومان
تحلیل عددی تیرهای بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر آرماتور بر رفتار تیرهای بتن مسلح 1,500 تومان
مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز ابعادی در پیش بینی شیب شیروانی پایدار پایاب بندهای پاره سنگی 1,500 تومان
آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای 1,500 تومان
بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن (GEP) در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در رژیم جریان رویه ای (Skimming) 1,500 تومان
بررسی عملکرد روش های محاسباتی نرم در برآورد عمق آبشستگی پایین دست سرریز منتهی به پرتاب کننده جامی شکل 1,500 تومان
بررسی قابلیت مدل خاک سخت شونده و مور - کولمب در ارزیابی میزان تغییر شکل های واقعی ناشی از گودبرداری بر اساس پایش ها 1,500 تومان
تحلیل عددی دیوارهای برشی بتن مسلح تحت بارهای یک جهته و چرخه ای 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد لرزه ای سکوهای ثابت دریایی با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی 1,500 تومان
قابلیت اعتماد لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریایی 1,500 تومان
طراحی بهینه قاب های فولادی چند دهانه دارای مقاطع غیرمنشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
بررسی ضوابط طراحی لرزه ای قاب های با مهاربندی واگرا 1,500 تومان
آنالیز نویز سری های زمانی ایستگاه های GPS منطقه البرز 1,500 تومان
مقایسه روش های حل معادله پوآسون و بهبود کارایی مدل عددی شبیه سازی جریان 1,500 تومان
بررسی عددی رفتار پیچشی تیر جعبه ای بتنی مسلح شده با قفس فولادی پیش ساخته 1,500 تومان
تعیین درجه اهمیت و اولویت زیر ساخت های استراتژیک از منظر دفاع غیر عامل با تاکید بر فرودگاه های غیر نظامی 1,500 تومان
تاثیر تغییر pH اولیه بنتونیت بر برخی مشخصات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی آن 1,500 تومان
ارائه چارچوب نرم افزاری تعیین مقرون به صرفه ترین اسکلت و سیستم سازه ای ساختمان ها با توجه به آخرین نوسانات قیمت ها در بازار 1,500 تومان
خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت تک کاتیونه شده با کاتیون پتاسیم 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی در تخمین طول پرش هیدرولیکی 1,500 تومان
مدلسازی عددی شمع تحت بارگذاری جانبی در حالت 2 بعدی و 3 بعدی 1,500 تومان
رفع آلودگی خاک آلوده به مواد نفتی، روی و نیکل با روش الکتروکینتیک 1,500 تومان
تاثیر سطوح تماس مختلف در پاسخ روسازی های آسفالتی 1,500 تومان
بازچرخش نخاله های محوطه های کارگاهی (مطالعه موردی؛ منطقه پارس 2 کنگان) 1,500 تومان
ارائه الگوریتمی برای تحلیل روسازی های چندلایه با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از روش اجزای محدود لایه ای افزایشی 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر قطر و مشخصات مکانیکی میلگرد تحت کشش در بتن مسلح 1,500 تومان
ارزیابی ضریب رفتار ساختمان های صنعتی فولادی سنگین طراحی شده براساس نشریه 325 1,500 تومان
بررسی رفتار دیوار برشی بتنی تقویت شده با ورق های FRP 1,500 تومان
بررسی هندسی چاله آبشستگی پایین پله در بازه های پله گوداب رودخانه های کوهستانی 1,500 تومان
بررسی مورفولوژیکی احداث آبشکن در رودخانه های شریانی 1,500 تومان
مدل سازی عددی ستون های سنگی با بالشتک ماسه ای مسلح در خاک های رسی 1,500 تومان
میدان الاستودینامیک ناشی از تفرق موج با فرکانس بالا توسط نانو ناخالصی صلب در تئوری تنش جفتی 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستون های بتن آرمه دایره ای تقویت شده با کامپوزیت CFRP به صورت طولی و دورپیچ 1,500 تومان
ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی همگرای ضربدری (CBF) و زانویی (KBF) 1,500 تومان
بررسی سناریوهای شکست سد خاکی با رویکرد شکاف در بدنه در حالت سیلابی 1,500 تومان
ارائه رویکردی جدید در چیدمان کارگاه های عمرانی با در نظر گرفتن جنبه های ایمنی و محیط زیست 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد نانوسیلیس بر روی دوام بتن خودتراکم حاوی خاکستر پوسته برنج در شرایط یخبندان 1,500 تومان
بهینه سازی عملکرد مخزن سد لتیان با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
تحلیل عددی اثر توزیع حرارت در جابجایی بدنه سدهای وزنی بتن غلتکی 1,500 تومان
بررسی تاثیرات گودبرداری های میخکوبی شده بر روی تونل های موجود 1,500 تومان
کاربرد منطق فازی در کنترل نیمه فعال سازه های مجهز به میراگرهای MR 1,500 تومان
بررسی کاربرد تئوری تغییر شکل های یکنواخت در کنترل ارتعاشات سازه 1,500 تومان
تحلیل منحنی اصلی مدول دینامیکی لایه های آسفالتی به روش راهنمای طراحی مکانیستیک - تجربی روسازی آشتو (MEPDG) 1,500 تومان
بررسی اثر دما بر مقاومت خمشی و فشاری بتن 1,500 تومان
طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد - آب - فونداسیون 1,500 تومان
عیب یابی سازه ها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی Extreme Learning Machine و Least Square Support Vector Machine 1,500 تومان
تاثیر بتن لایه ای بر جذب انرژی پرتابه های فلزی 1,500 تومان
بررسی پارامترهای موثر بر رفتار اتصال پس کشیده کابلی در خرابی پیشرونده 1,500 تومان
ارزیابی ملاحظات عملکردی مدل های تعیین فاصله تقاطع های غیرهمسطح با رویکرد تحلیل اثرگذاری آنها بر ظرفیت 1,500 تومان
بررسی اثر الیاف پلیمری ضایعاتی و سیمان بر بهبود خواص ماسه بد دانه بندی شده 1,500 تومان
تحلیل عددی - غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح پیش ساخته دارای بازشو و سیستم مرکزگرا 1,500 تومان
پیش بینی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کوار - مهارلو بر اثر احداث کارخانه ذوب آهن کوار با استفاده از نرم افزار PMWIN 1,500 تومان
تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس و متاکائولن با درصدهای مختلف الیاف پروپیلن 1,500 تومان
بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مقاوم طراحی شده با استفاده از میراگر ویسکوز خطی 1,500 تومان
تعیین مقطع تیرهای طبقات در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها 1,500 تومان
مدل مکانیابی و ارزیابی شهرک های صنعتی با توجه به پارامترهای حمل و نقلی (مطالعه موردی شهرک های صنعتی شهرستان بابل) 1,500 تومان
بررسی رفتار مقاومتی مخلوط خاک و ژئوفوم با درصدهای وزنی و اندازه های مختلف ژئوفوم 1,500 تومان
مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه 1,500 تومان
استفاده از ابزار شبیه سازی رویداد گسسته به منظور انتخاب و بهبود گزینه های موجود برای عملیات خاکبرداری 1,500 تومان
طرح بهینه کنترل فعال سازه ها مبتنی بر روش فراکاوشی تکامل تفاضلی و زلزله مصنوعی 1,500 تومان
آنالیز حساسیت بر روی تعداد ناحیه بندی های موثر بر واسنجی هدایت هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی دشت زرقان در استان فارس 1,500 تومان
بررسی کفایت انواع تقاطع های همسطح میدانی و امکان سنجی استفاده از چراغ های ترافیکی جهت افزایش ظرفیت 1,500 تومان
ارائه یک روش عددی در حل معادلات انتقال حرارت و موج با استفاده از توابع B- اسپلاین 1,500 تومان
ارزیابی مدل های موجود برای پیش بینی مشارکت FRP در ظرفیت برشی تیرهای بتن آرمه بهسازی شده به روش NSM 1,500 تومان
ارزیابی قابلیت اعتماد ظرفیت خمشی تیرهای FRP-RC با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
بررسی اثر عدم قطعیت های شناختی پارامترهای مدلسازی تیر - ستون در ارزیابی فروریزش قاب های بتن آرمه 1,500 تومان
بهینه سازی موقعیت استقرار جرثقیل های برجی در کارگاه های ساختمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD) 1,500 تومان
بررسی رفتار ستون های CFDST تحت اثر بارگذاری چرخه ای 1,500 تومان
پیشنهاد اصلاح یک مدل رفتاری برای شبیه سازی رفتار مکانیکی ماسه های لای دار 1,500 تومان
بررسی هم بستگی بین نتایج روش های طیف نگاری مقاومت ظاهری و ASTM C1760 در اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن 1,500 تومان
مدلسازی مقاومت الکتریکی بتن بر مبنای مقاومت الکتریکی خمیر سیمان و سنگ دانه 1,500 تومان
بررسی اثر اندازه، شکل هندسی و جهت گیری ذرات در مواد کامپوزیتی با استفاده از تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنشی CMSG 1,500 تومان
تولید شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر طیف طرح براساس ترکیب تبدیل موجک و بهینه سازی 1,500 تومان
تحلیل پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی در سدهای خاکی 1,500 تومان
بررسی تاثیر تغییر ارتفاع ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی و آلودگی هوا 1,500 تومان
بررسی اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش مخروط 1,500 تومان
بررسی تاثیر سیستم پانل فولادی برشی (SPS) در عملکرد لرزه ای ساختمان های چند طبقه فولادی 1,500 تومان
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه 1,500 تومان
بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون کلراید 1,500 تومان
ارزیابی ترک های حرارتی در روسازی های آسفالتی به روش المان محدود 1,500 تومان
شبیه سازی هیدرولیکی اثرات اجرای سازه ها بر مورفولوژی رودخانه های درون شهری توسط نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه کن) 1,500 تومان
بررسی اثر شکل بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی 1,500 تومان
بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشوهای اطراف المان های مرزی دیوارهای برشی فولادی 1,500 تومان
رتبه بندی تعدادی از روابط کاهندگی و انتخاب رابطه کاهندگی مناسب برای زلزله ورزقان با استفاده از آزمون های LH و LLH 1,500 تومان
بررسی و ارزیابی زیست محیطی ساخت ساختمان های مسکونی 1,500 تومان
شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی در طول چرخه حیات ساختمان های مسکونی 1,500 تومان
تعیین محدودیت های دریفت دائمی طبقات براساس قابلیت تعمیر سازه و میزان خسارات وارده پس از زلزله 1,500 تومان
بررسی اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر طیف ویژه ساختگاه ساختمان های بلند مرتبه: مطالعه موردی ساختگاه های ساحلی مازندران 1,500 تومان
اثر کنترل کننده ی عصبی - فازی بهینه شده نیمه فعال در کاهش پاسخ های لرزه ای پل بزرگراه مبنا 1,500 تومان
مدلسازی عددی ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر شیروانی مسلح شده با ژئوتکستایل تحت بارهای خروج از محور 1,500 تومان
بررسی رفتار آزمایشگاهی آماده سازی سطح به روش شیار دایره ای در مقایسه با روش های مرسوم آماده سازی در تیرهای بتنی تقویت شده با GFRP 1,500 تومان
تعیین بهینه نوع، محل و تعداد سنسورها در ارزیابی سلامت سازه های گنبدی تاریخی 1,500 تومان
پاسخ غیرخطی ستون های قاب های فولادی با تغییر زاویه اثر زلزله 1,500 تومان
ارزیابی تحلیلی اثر وزن محورهای وسایل نقلیه مختلف بر خرابی های روسازی آسفالتی با استفاده از روش اجزاء محدود 1,500 تومان
مقاله ISI با عنوان: Elastic buckling and load resistance of a single cross-arm pre-tensioned cable stayed buckling-restrained brace 1,500 تومان
مقایسه روش طراحی روسازی آشتو با آیین نامه روسازی ایران (نشریه 234) 1,500 تومان
کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های مجاور غیر هم تراز به کمک برقراری اتصال در تراز طبقات 1,500 تومان
تحلیل عددی بار افزودن دیوارهای برشی چوبی در سازه فولادی سبک با لحاظ رفتار غیرخطی پیچ های اتصال پوشش 1,500 تومان
بررسی و ارزیابی کاربرد سیستم های جداسازی پایه ترکیبی در عملکرد لرزه ای سازه ها 1,500 تومان
مقاله ISI با عنوان: Development and validation tests of a dual-core self-centering sandwiched buckling-restrained brace (SC-SBRB) for seismic resistance 1,500 تومان
بررسی کارایی مدل های هوشمند در استخراج منحنی تداوم جریان (مطالعه موردی: ایستگاه خزانگاه رودخانه ارس) 1,500 تومان
تحلیل فراوانی سیلاب به روش ناپارامتری با استفاده از روش سری متعامد کسینوسی، سری مثلثاتی کلاسیک و تابع هسته 1,500 تومان
تحلیل عددی تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی موضعی گروه پایه پل 1,500 تومان
مطالعه عددی تاثیر ارتفاع نصب لوله جانبی به منهول های استوانه ای در محل تقاطع ها 1,500 تومان
مقاله ISI با عنوان: Seismic performance of T-shaped steel-concrete composite structural walls subjected to loadings from different directions 1,500 تومان
پیش بینی عمق سطح ایستابی آب های زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم گروهی ذرات 1,500 تومان
بهسازی خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده توسط لایه ی HPFRCC 1,500 تومان
مقاوم سازی دال های بتنی در برابر بارهای انفجاری 1,500 تومان
مقالات ISI در زمینه دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت (CSPSW) منتشر شده در سال 2017 2,000 تومان
بررسی خواص مکانیکی بتن سبک با مقاومت بالا 1,500 تومان
بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و شرایط عمل آوری بر روی خواص مکانیکی بتن 1,500 تومان
مقالات ISI در زمینه بادبندهای کمانش ناپذیر (BRB) منتشر شده در سال 2017 5,000 تومان
حاصلضرب ابر گراف ها و کاربرد آن در مکانیک سازه ها 1,500 تومان
مقاله ISI با عنوان: Seismic performance of steel plate reinforced concrete shear wall and its application in China Mainland 1,500 تومان
مجموعه مقالات ISI در زمینه دیوارهای برشی فولادی (SPSW) منتشر شده در سال 2017 4,000 تومان
شاخص های اطلاعاتی ارزیابی یکپارچه عملکرد در پروژه های صنعت ساخت 1,500 تومان
مقاوم سازی ستون های کوتاه قوطی شکل فولادی توسط پلیمر های مسلح به الیاف کربن (CFRP) 1,500 تومان
تغییر اوضاع و احوال قرارداد و راهکارهای برخورد با آن 1,500 تومان
مطالعات آزمایشگاهی و تعیین مشخصه های رفتاری میراگر ویسکوز انقباض محوری 1,500 تومان
اصول طراحی دیوار برشی بتنی با بازشو با استفاده از مدل بست و بند بر اساس آیین نامه ACI-318 1,500 تومان
بررسی روش ها و مدل های برآورد و تخمین کمی ضایعات ساختمانی 1,500 تومان
شبیه سازی جریان با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21 با تمرکز بر پدیده خشک و تر شدن 1,500 تومان
اهمیت عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی 1,500 تومان
بررسی روش های اتلاف انرژی در اتصالات مهاربندهای همگرا 1,500 تومان
مقایسه و ارائه روشی جهت تخمین زمان تمرکز در حوضه های کوچک شهری 1,500 تومان
تاثیر مکش بافتی بر روی پایداری شیروانی های خاکی 1,500 تومان
بررسی محدودیت ارتفاعی سازه های بتنی در حوزه نزدیک گسل شمال تبریز 1,500 تومان
بررسی اثر پودر تایر فرسوده بر مقاومت برشی ماسه 1,500 تومان
ارزیابی طول موثر مهاری در روش شیار زنی (EBROG) و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی (EBR) به کمک سرعت سنجی تصویر ذره (PIV) 1,500 تومان
تاثیر مقاومت فشاری بتن و عرض شیار بر تقویت بتن به روش شیارزنی، با آنالیز میدان کرنش به روش سرعت سنجی تصویر ذره (PIV) 1,500 تومان
ارزیابی قیمت آتی و الگوی نوسانات قیمت مصالح ساختمانی براساس مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی 1,500 تومان
بررسی رفتار منشورهای بتنی غلاف دار به منظور مقاوم سازی ستون های مربع - مستطیل 1,500 تومان
تاثیر چیدمان فولاد با نقطه تسلیم پایین بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده در طبقات تحت بارگذاری لرزه ای 1,500 تومان
به حداقل رسانی نیروهای ناشی از اصطکاک و اعوجاج هسته در مهاربندهای کمانش ناپذیر 1,500 تومان
شبیه سازی حجم آب زیرزمینی دشت سلماس با استفاده از مدل پویایی سیستم ها 1,500 تومان
محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب 1,500 تومان
بررسی تاثیر تونل های زیر زمینی بر عملکرد لرزه ای دره های U شکل با استفاده از روش عددی اجزای مرزی 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد سیستم ترکیبی دیاگرید در سازه های بلندمرتبه 1,500 تومان
راهنما بررسی تاثیر نوع کانی در روند رسوب گذاری خاک های رسی با استفاده از روش اجزای مجزا 1,500 تومان
تحلیل هیدرولیکی رودخانه کن با استفاده از مدل HEC-RAS 1,500 تومان

تعداد صفحه(4):